top of page
bgImage

Kwaliteit

JHtekstproducties is sterk in het overbrengen van een boodschap. Wat wordt er nou werkelijk gezegd en bedoeld? Herkent de geïnterviewde zichzelf in het verhaal? Ik vraag tijdens een interview door, geef een zetje waar het stokt. Opdrachtgevers zien dat als een kwaliteit.


Een goed interview leidt tot een goed verhaal. Goede resultaten vragen om aandacht. Aandacht voert naar de kern. Of het om nou om één-op-één gesprekken gaat of anders; om persoonlijke portretten of zakelijke profielen,aan tafel, in het bos of op de hei. Goede verhalen vind je overal.

bottom of page